spotkanie

spotkanie

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.07.1935

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 22.12.bd

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.04.1968

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 11.06.1917

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.10.1931

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 2

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1958