spotkanie

spotkanie

List od Karola Wojtyły z bd

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 02.08.1938

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.10.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 22.12.bd

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

List od Edmunda Husserla z 16.03.1929

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1958

List od Marii Turowicz z 07.04.1969

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.08.1967

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934