spotkanie

spotkanie

List do Kazimierza Twardowskiego z 11.06.1917

List od Marii Turowicz z 21.07.1967

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.12.1967

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 22.12.bd

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 27.06.1969

List od Marii Turowicz z 07.04.1969

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.10.1928

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 02.08.1938

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951