spotkanie

spotkanie

List od Karola Wojtyły z bd

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.07.1939

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.03.1969

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.07.1935

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 22.12.bd

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 1

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.11.1936

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 02.08.1938

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.08.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.10.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927