Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

List od Manfreda Kridla z 11.09.1946

List od Ireny Sławińskiej z 31.10.bd

List od Ireny Sławińskiej z 31.01.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 03.01.1962