świadomość

świadomość

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

List od Władysława Witwickiego z 22.08.1925

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.10.1937