Tadeusz

Tadeusz

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.03.1950

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd

List od Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1957

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

List od Władysława Tatarkiewicza z 28.05.1966

List od Ireny Sławińskiej z 07.04.1950

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957