Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński

List od Konstantego Michalskiego z bd

List od Tadeusza Czeżowskiego z 23.03.1958

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 17.11.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List do Danieli Gromskiej z 28.05.1960

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.06.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (a)