Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński

List od Stefana Szumana z 26.04.1939

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List od Konstantego Michalskiego z bd

List do Władysława Tatarkiewicza z 26.10. 1965

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.04.1966

List od Stefana Szumana z 06.03.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1967

List od Stefana Szumana z 01.06.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966