Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński

List do Danieli Gromskiej z 28.05.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List od Stefana Szumana z 06.03.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

Klepsydra Roman Ingarden z 14.06.1970

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List od Stefana Szumana z 26.04.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List do Polskiej Akademii Nauk z 07.03.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1952

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik