Uniwersytet Lwowski

Uniwersytet Lwowski

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 10.03.1928

List od Ireny Sławińskiej z 31.10.bd

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.12.1924

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 13.11.1937

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

List od Władysława Witwickiego z 28.09.1928

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.01.1928

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952