W sprawie istoty doświadczenia wewnętrznego

W sprawie istoty doświadczenia wewnętrznego

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Spis prac z 04.11.1952

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931