wakacje

wakacje

List do Danieli Gromskiej z 10.09.1963

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

List do Ireny Krońskiej z 13.07.1954

List do Stefana Morawskiego z 23.06.1967

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.08.1966

List od Konstantego Michalskiego z 18.06.1939

List od Ireny Krońskiej z 01.07.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.01.1924

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 04.08.1943

List od Jana Patočki z 22.05.1949

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.02.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.08.1922