wniosek

wniosek

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932