współczucie

współczucie

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.11.1926

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 17.12.1931

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 23.03.1949

List od Jana Patočki z 22.05.1949

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1931