wynagrodzenie

wynagrodzenie

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.02.1928

List od Henryka Mehlberga z 08.05.1947

List od Henryka Mehlberga z 11.06.1947

List od Tadeusza Czeżowskiego z 02.05.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.12.1967

Odpowiedź w sprawie wynagrodzenia z 16.03.1934

List od Tadeusza Czeżowskiego z 25.10.1947