Zarząd Główny PTF

Zarząd Główny PTF

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.12.1967

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.06.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.04.1966

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 21.03.1968

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.10.1957

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957