życie filozoficzne

życie filozoficzne

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List od Władysława Witwickiego z 17.05.1922

List od Władysława Witwickiego z 05.04.1927

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.11.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

List od Henryka Elzenberga z 25.04.1948

List od Władysława Witwickiego z 20.09.1922

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.10.1957

List od Henryka Elzenberga z 12.03.1950

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 09.11.1947