życie filozoficzne

życie filozoficzne

List od Władysława Witwickiego z 17.05.1922

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 24.03.1950

List od Władysława Witwickiego z 23.07.1922

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

List od Henryka Elzenberga z 19.03.1950

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.01.1923

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.10.1957