życie filozoficzne

życie filozoficzne

List od Władysława Witwickiego z 20.09.1922

List od Ireny Krońskiej z 31.03.1947

List od Ireny Krońskiej z 05.06.1947

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1927

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.10.1957

List od Kazimierza Wyki z 04.11.1965

List od Władysława Witwickiego z 17.05.1922

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.01.1923

List od Henryka Mehlberga z 15.02.1948