życzenia

życzenia

List od Alexandra Pfändera z 18.05.1933

List od Władysława Tatarkiewicza z 11.01.1961

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.12.1927

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.01.1939

Kartka pocztowa do Władysława Tatarkiewicza z 08.01.1955

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.02.1927

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.03.1969

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 26.12.1938

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1927