życzenia

życzenia

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966

List od Marii Turowicz z 07.04.1969

List od Henryka Markiewicza z 04.03.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 11.01.1961

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 10.03.1928

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.04.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.12.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 19.12.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01.1961