życzenia noworoczne

życzenia noworoczne

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd

List od Marii Turowicz z 31.12.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 02.01.1953

List od Ireny Krońskiej z 18.01.1954

List od Ireny Krońskiej z 06.01.1947

List od Hansa Corneliusa z 01.01.1938

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.01.1939

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 08.01.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 11.01.1961

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920