życzenia noworoczne

życzenia noworoczne

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd

List od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1957

List od Władysława Tatarkiewicza z 11.01.1961

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.12.1920

List od Ksawerego Piwockiego z 27.12.1964

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.01.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd

List od Marii Turowicz z 31.12.1966

List od Hansa Corneliusa z 01.01.1938

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

Pocztówka od Henryka Mehlberga z b.d. (2)

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920