/

List do Romana Ingardena z 21.04.1966

Data powstania 21.04.1966
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_71
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

P O L S K A   A K A D E M I A   N A U K
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. SŁAWKOWSKA 17

L. dz. SN/0190/31/66            n               n                   n                   n             Kraków, dnia 21 IV 1966 r.

 

Pan(i)
Prof.dr Roman Ingarden
w    K r a k o w i e

 

 

       Zawiadamiamy uprzejmie, że postanowieniem Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie z dnia 5 IV 1966 r. został(a) Pan (Pani) powołany (powołana) na członka Komisji                                             Teorii i Historii Sztuki
na okres do 31 XII 1968 r.

 

 

Sekretarz Naukowy Oddziału PAN           n             Przewodniczący Oddziału PAN
 n         w Krakowie                             n                                   w Krakowie

                  [podpis]                                                 n                 [podpis]