/
EN

List od Ireny Krońskiej z 07.09.1954

      v                               v            v            v            v                  W-wa, 7.9.54

Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

nie wiem, czy list ten zastanie Pana Profesora w Krakowie, czy też wcześniej zobaczymy się w Warszawie. – Ostatnie wiadomości w związku z konferencją kartezjańską są takie, że na podstawie porozumienia prof. Kotarbiński – dr Dąmbska ma się ona odbyć o tydzień wcześniej, tj. 18-go – żeby połączyć to z walnym zjazdem PTF. Czy Panu Profesorowi ten termin odpowiada?
    v        Z Krytyką – no cóż – zaczekamy do podanego przez Pana Profesora terminu.
    v        Teraz jeszcze taka prośba: czy mógłby nam Pan Profesor posłać (za pośrednictwem oddziału PWN) francuski przekład Spinozy Etyki? Jest tu potrzebny w redakcji technicznej (Etyka bardzo niedługo będzie podpisana do druku).
    v            v            v            v        Wyrazy prawdziwego szacunku
    v            v            v            v        i serdeczne pozdrowienia łączę

    v            v            v            v            v            v         v            v           I Krońska