/
EN

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 13.02.1953

Poznań, 13. II. 53.

Kochany Romanie!

Dziękuję Ci bardzo za list, zawierający wyrazy współczucia z powodu śmierci mego brata Wiktora. Biedaczysko umarł na udar mózgu w zupełnym opuszczeniu, bez nikogo bliskiego przy sobie. Dla nas wszystkich śmierć Jego przyszła nieoczekiwanie.

            Bardzo żałuje, że w czasie mego ostatniego pobytu w Krakowie nie widziałem się z Tobą. Obawiam się, że jedyną okazją spotkania będą chyba tylko posiedzenia Komitetu Klasyków, na które od czasu do czasu otrzymuję zaproszenia. Przykro mi bardzo, że dyrektor Instytutu Filozoficznego U.W., pod którego patronatem odbywała się grudniowa Konferencja logików nie zgodził się na wysłanie zaproszenia do Ciebie i do Tatarkiewicza. Jestem przekonany, że byłbyś wniósł do mizernej dyskusji, która się tam odbyła, coś co by ją ożywiło i uczyniło owocną.

            Pierwszy Tom Studia logica idzie w tych dniach do cenzury, a potem do drukarni. Przygotowujemy materiał do tomu II. , który w części jest już zebrany z prac niewykończonych na termin dla pomieszczenia ich w Tomie I lub takich, które odesłaliśmy do przeróbki. Zwracamy się obecnie do wszystkich kolegów o nadsyłanie artykułów do Tomu II i dalszych. W związku z tym proszę Cie bardzo o zasilenie naszych Studiów jakąś pracą treści logicznej. Myślę, że masz wiele rzeczy przemyślanych z różnych dziedzin logiki i bez większego trudu mógłbyś coś przygotować. Może z nauki o znaczeniu, może z nauki o definicji, o klasyfikacji, może z teorii indukcji?  Ponieważ Studia l. są organem Instytutu Filozoficznego U.W., każdy artykuł przyjęty do druku przez Komitet redakcyjny wymaga jeszcze aprobaty dyrektora Instytutu. Wynika stąd, że artykuły muszą mieć charakter „techniczny” i nie zatrącać ani swą treścią ani swą metodą o XXX dla dyrekcji Instytutu prądy filozoficzne. Myślę jednak, że i taką rzecz potrafisz napisać. Czy nie nadawałaby się np. praca o przekładaniu, którą nam kiedyś czytałeś na posiedzeniu Komitetu klasyków, oczywiście odpowiednio uogólniona, by nie dotyczyła wyłącznie przekładów dzieł filozoficznych?

Bardzo Cię proszę o rozeznanie, czy mógłbyś nam dla drugiego, wyd. XXX tomów przesłać jakąś pracę. Termin nadsyłania prac do II tomu upływa 1 maja br.

            Pytasz w swym liście, czy to prawda, że zostałem Przewodniczącym Wojen. Rady Narod. w Poznaniu. Na szczęście ani przewodniczącym ani członkiem żadnej Rady Nar. nie jestem. Zostałem natomiast we wrześniu 52 desygnowany na przewod.wojen. komitetu frontu narodowego. W listopadzie wniosłem na piśmie rezygnację, nie otrzymałem jednak na to pismo dotąd odpowiedzi. W każdym razie żadnych funkcji nie wykonuję. – Serdeczne pozdrowienia
łączę

Twój Kazimierz