/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.05.1946

Toruń, 12 maja 1946.

Drogi Panie Romanie.

Serdecznie dziękuje za przekazane mi za pośrednictwem Zygmunta Czern. odbitki: „O dziele architektury”, „Esencjalne zagadnienie formy” oraz „Człowiek i czas”. Rozprawę „Człowiek i czas” znam w poprzedniej redakcji, ponieważ czytałem ją kiedyś ze studentami na jednym ze swoich seminarjów, z zainteresowanie przeto przeczytam teraz nowe zakończenie. Widzę, że jest to odbitka z wznowionego już widocznie Kwartalnika Filozoficznego. Szczerze gratuluję Kol. Zawirskiemu sukcesu. W jakim stanie są przygotowania do „Studia Philosophica”? Prof Elz. martwi się bardzo, że nie mógł wywiązać się z obietnicy nadesłania swego artykułu, a jest teraz tak bardzo zajęty, że pisanie ciągle odwleka. Czy są widoki na wznowienie Przeglądu Filozoficznego i Ruchu Filozoficznego?

Nasze życie tutejsze płynie wśród zwykłych zajęć wykładowych. W druku mam nowe wydanie swojej Propedeutyki, które dość znacznie przerobiłem. Mam jeszcze, wykończony w czasie wojny, obszerniejszy podręcznik Logiki, na który mam już umowę wydawniczą, nie wiadomo jednak kiedy druk się rozpocznie.

Najlepsze wyrazy i serdeczne pozdrowienia

T. Czeżowski