archiwum

archiwum

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.03.1920

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 06.06.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 11.06.1956

List od Władysława Witwickiego z 30.09.1923

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1927