archiwum

archiwum

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.02.1928

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 21.02.1939

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933

List od Tadeusza Zabłudowskiego z 07.11.1962

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969

List od Władysława Witwickiego z b.d F