PAN

PAN

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.02.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

List od Jana Parandowskiego z 10.11.1965

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.03. 1963

Pocztówka do Władysława Tatarkiewicza z 03.05. 1963

List od Stefana Żółkiewskiego z 25.11.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964

List do Kazimierza Wyki z 02.07.1967

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 21.06.1966