PAN

PAN

List do Kazimierza Wyki z 02.07.1967

List od Stefana Żółkiewskiego z 17.01.1966

Prośba o rezerwację z 22.09.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Stefana Żółkiewskiego z 14.04.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

List od Jerzego Rudzkiego z 13.01.1965

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 21.06.1966