PAN

PAN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.10.1954

List do Henryka Jabłońskiego z 27.07.1963

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 21.06.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 17.01.1966

List do Ireny Krońskiej z 19.01.1955

List do Polskiej Akademii Nauk z 05.03.1969

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.09.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 11.06.1956

List od Stefana Żółkiewskiego z 15.03.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966