Kraków

Kraków

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04.1950

List od Tadeusza Czeżowskiego z 27.01.1950

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.08.1952

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.03.1956

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.05.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1960

List do Państwowego Instytutu Wydawniczego z 10.12.1951

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.10.1962