Warszawa

Warszawa

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.12.1920

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.09.1935

List od Witolda Lutosławskiego z 07.02.1968

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 12.02.1925

List do Danieli Gromskiej z 28.08.1960

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 22.01.1937

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963

List do Państwowego Instytutu Wydawniczego z 15.12.1951

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

List do Władysława Tatarkiewicza z 26.10. 1965

Pocztówka do Władysława Tatarkiewicza z 03.05. 1963

List od Jarosława Iwaszkiewicza z 22.06.1968