Warszawa

Warszawa

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1927

List od Władysława Tatarkiewicza z 21.01.1961

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.02.1962

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1938

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

List od Tadeusza Czeżowskiego z 16.10.1958

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Danieli Gromskiej z 06.07.1951

List do Władysława Tatarkiewicza z 26.10. 1965

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.11.1924

List od Adama Bromberga z 22.01.1964