kwestie naukowe

kwestie naukowe

List od Hanny Malewskiej z 17.01.1969

List od Stefana Żółkiewskiego z 14.04.1965

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.07.1937

Notatki do odczytu z b.d.

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

List od Malvine Husserl z 05.04.1918

List od Stefana Szumana z 29.01.1943

List od Stefana Szumana z 18.07.bd

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970