kwestie naukowe

kwestie naukowe

Plans for research 1 z b.d.

List od Jana Marii Bocheńskiego z 27.04.1957

List od Tadeusza Czeżowskiego z 31.10.1965

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

List od Tadeusza Czeżowskiego z 23.03.1958

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.01.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 17.04.1928

List od Józefa Tischnera z 12.02.1969

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List od Wacława Borowego z 27.03.1939