literatura

literatura

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.08.1923

List do Henryka Elzenberga z 02.04.1950

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List do Ireny Krońskiej z 29.10.1954

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

List od Wacława Borowego z 29.05.1939

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List od Wacława Borowego z 16.02.1939

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.