Ministerstwo WROP

Ministerstwo WROP

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.09.1926

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

Dowód z 21.06.1924

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925