Ministerstwo WROP

Ministerstwo WROP

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.09.1926

Zasiłek na pracę naukową z 15.11.1927

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933