PAU

PAU

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.02.1924

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.04.1950

List od Tadeusza Czeżowskiego z 13.12.1956

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

List od Kazimierza Nitscha z 09.06.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.11.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.05.1949

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 14.02.1949

List od Stanisława Wędkiewicza z 01.04.1949