PAU

PAU

List od Tadeusza Czeżowskiego z 03.06.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04.1950

List od Stanisława Wędkiewicza z 01.04.1949

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 17.03.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10.1950

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

List od Władysława Tatarkiewicza z 17.05.1948

Notatki do odczytu z b.d.

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 20.11.1949