podróże

podróże

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1967

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 17.04.1928

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.10.1962

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.09.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1915