podróże

podróże

List do Danieli Gromskiej z 28.01.1959

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.08.1966

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z bd

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.11.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.01.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927

Kartka pocztowa do Danieli Gromskiej z 08.09.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934