podróże

podróże

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 19.10.1935

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z bd

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.09.1934

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.11.1935

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.06.1969