podróże

podróże

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z bd

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 17.04.1928

List od Władysława Tatarkiewicza z 14.03.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 09.09.1945, s.1,2

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.11.1934

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.05.1963

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966