podróże

podróże

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.11.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1967

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.11.1935

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.05.1963

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.06.1969

Kartka pocztowa do Danieli Gromskiej z 08.09.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1919

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968