/
EN

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1935

6.X 1935                    NII I4b NP31 NII2m

Szanowny i Kochany Panie Profesorze: Dziękuję Panu b[ardzo] serdecznie za list z wykazem. Oczywiście b[ardzo] bym prosił o pożyczenie tych rzeczy, które Pan ma i są niepotrzebne chwilowo. Pewno Pan otrzymał mój list, w którym dziękowałem Mu za przesłaną pracę (a mnie się ten sposób wydania właśnie podoba – trudno!) i prosiłem o zdanie o Rickercie i o rysopis fizjo-filozoficzny (wygląd i pogląd) Mehlberga i wyrażałem wściekłość na Twardowskiego, że pokręcił to wszystko. Jeszcze grzebię Wh[iteheada], 203 strony napisałem. On wiele traci przy bliższym obcowaniu.

Łączę najserdeczniejsze wyrazy dla Obojga Państwa

                                   Witkacy

Pozostaję do 13/X. Potem 3 dni Kraków i Warszawa. Mam przeczucie w[ielkiego] skiełbaszenia wszechświatowego. Już część moich proroctw się spełnia. Kiedy będzie psychicznego?

 

 

Kartka pocztowa

 

Pan Dr Roman Ingarden
Prof. Uniw. J.K.
Lwów
Zachariewicza, 7 m. 8