praca habilitacyjna

praca habilitacyjna

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.08.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List od Mieczysława Wallisa z 31.12.1961

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1923

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961

List od Kazimierza Twardowskiego z 16.03.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.12.1924