PTF

PTF

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.04.1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 01.09.1936

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1936

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.02.1967

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.02.1962

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.12.1967

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)