Ruch Filozoficzny

Ruch Filozoficzny

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.03.1950

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.09.1947

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List od Kazimierza Twardowskiego z 21.05.1920

List od Władysława Witwickiego z 30.09.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.09.1926

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.09.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.03.1920

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.05.1950

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1946

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.10.1920