UJ

UJ

Pocztówka do Władysława Tatarkiewicza z 03.05. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.10.1957

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959