Archiwum Nauki PAN i PAU

Archiwum Nauki PAN i PAU

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List od Mieczysława Wallisa z 03.12.1969

List do Mieczysława Wallisa z 29.10.1969

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.03.1964

List do Kazimierza Wyki z 02.07.1967

List od Jana Patočki z 11.12.1945

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

List od Mieczysława Wallisa z 31.12.1961

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.04.1964

List od Henryka Elzenberga z 25.04.1948

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947