Archiwum Nauki PAN i PAU

Archiwum Nauki PAN i PAU

List do Mieczysława Wallisa z 29.10.1969

List od Mieczysława Wallisa z 03.12.1969

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List od Kazimierza Wyki z 19.02.1967

List od Karola Wojtyły z 30.03.1964

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 05.10.1968

List od Józefa Tischnera z 28.04.1966

List od Kazimierza Wyki z 23.07.1962

List od Jana Patočki z 03.12.1966

List od Henryka Elzenberga z 06.03.1964

List od Jana Patočki z 02.07.1945

List od Henryka Elzenberga z 19.03.1950