Archiwum Nauki PAN i PAU

Archiwum Nauki PAN i PAU

List od Jana Patočki z 23.12.1947

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.03.1964

List od Karola Wojtyły z 03.04.1968

List od Józefa Tischnera z 12.02.1969

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List od Jana Patočki z 03.12.1966

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1961

List od Kazimierza Wyki z 23.07.1962

List od Henryka Elzenberga z 02.07.1963

List od Mieczysława Wallisa z 03.12.1969

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

List od Kazimierza Wyki, Bronisława Baczko i Witolda Kuli z 16.12.1966