Archiwum Nauki PAN i PAU

Archiwum Nauki PAN i PAU

List od Kazimierza Wyki z 14.07.1967

List od Henryka Elzenberga z 12.03.1950

List od Karola Wojtyły z 24.07.1967

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 24.03.1950

List od Mieczysława Wallisa z 19.01.1962

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List od Jana Patočki z 02.07.1945

List od Mieczysława Wallisa z 03.12.1969

List od Henryka Skolimowskiego z 30.10.1968

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

List od Mieczysława Wallisa z 09.02.1966

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969