Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

List do Zofii Lissy z 11.05.1954

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List od Manfreda Kridla z 11.09.1946

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.01.1949

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.09. 1949

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.10.1954

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.05.1946

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.07.1966

List od Zofii Lissy z 17.05.1954

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939