odczyt

odczyt

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.01.1933

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List do Władysława Tatarkiewicza z 10. 05.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.10.1965

List od Władysława Witwickiego z 02.03.1922

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

List od Stefana Morawskiego z 27.10.1965

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967