odczyt

odczyt

List od Władysława Tatarkiewicza z 02.03.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.12.1920

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 01.11.1937

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

List od Władysława Witwickiego z 02.12.1922

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969