Polska Akademia Umiejętności

Polska Akademia Umiejętności

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950

List od Stanisława Wędkiewicza z 26.04.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

List od Kazimierza Nitscha z 09.06.1948

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 21.11.1948

List od Stanisława Wędkiewicza z 13.05.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

List od Władysława Tatarkiewicza z 17.05.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 02.01.1949