Polska Akademia Umiejętności

Polska Akademia Umiejętności

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.05.1949

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.11.1949

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

List od Stanisława Wędkiewicza z 27.01.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 20.11.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 02.01.1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 17.05.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List od Tadeusza Czeżowskiego z 03.06.1948