Polska Akademia Umiejętności

Polska Akademia Umiejętności

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 31.01.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04.1950

List od Kazimierza Nitscha z 09.06.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

List od Stanisława Wędkiewicza z 13.05.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.03.1948

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.09.1949

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 20.11.1949

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1947