Polska Akademia Umiejętności

Polska Akademia Umiejętności

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1947

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.02.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

List do Konstantego Michalskiego z 02.06.1947

List od Tadeusza Czeżowskiego z 13.12.1956

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.09.1949

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 14.02.1949

List od Stanisława Wędkiewicza z 01.04.1949

List od Stanisława Wędkiewicza z 26.04.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 02.01.1949