Polska Akademia Umiejętności

Polska Akademia Umiejętności

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1949

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.11.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 31.01.1963

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1947

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 17.03.1954

List od Stanisława Wędkiewicza z 13.05.1948