Roman Witold Ingarden

Roman Witold Ingarden

List do Urzędu Celnego PRL w Zebrzydowicach z 31.05.1965

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

Odmowa wykorzystania fragmentów dzieła literackiego z 31.03.1965

List od Ksawerego Piwockiego z 12.01.1965