Roman Witold Ingarden

Roman Witold Ingarden

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Oświadczenie z 29.06.1964

List od Stefana Żółkiewskiego z 16.08.1965

List do Urzędu Celnego PRL w Zebrzydowicach z 31.05.1965

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

List do Stefana Żółkiewskiego z 09.09.1968

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.08.1965